28. 10. 2015 Doprovodná informace

Městu Vysokému Mýtu byla e-mailem doručena žádost o poskytnutí informace týkající se výše vyplacené odměny poradce v projektu „Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta“, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00095. Žadateli byla požadovaná informace poskytnuta.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 10. 11. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky