28. 11. 2016 Poskytnutí kopií žádosti a stanoviska MV ČR - MěÚ

Žádost:

„Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí níže požadovaných informací:

1. Žádám tímto o poskytnutí kopie žádosti (přípisu) ze dne 29.9.2016 č.j. MUVM/32059/2016/OSÚ a kopii odpovědi na tuto žádost, tj. stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 14.10.2016 čj. MV-137472-3/ODK-2016.“

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

V příloze této odpovědi zasíláme kopii žádosti o metodickou pomoc Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování adresovanou Ministerstvu vnitra ČR ze dne 29. 9. 2016, č. j. MUVM/32059/2016/OSÚ a kopii stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 14. 10. 2016, čj. MV-137472-3/ODK-2016.

Příloha 1

Příloha 2

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 12. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky