28.3.2013 - Žádost o poskytnutí informací o výši ceny za pozemky č. p. 819

 

 

Žádost:
Žádám o poskytnutí informací:

– výše ceny za pozemky, za které byly prodány jiným majitelům v okolí budovy č. p. 819,

– výši tržní ceny pozemků v místě budovy 819.

 

Způsob podání žádosti: poštou

 

Odpověď:

Ad 1) Usnesení ZM  o převodech nemovitostí ve vlastnictví města jsou volně přístupná na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz v rubrice městský úřad, usnesení zastupitelstva. Naleznete zde Vámi požadované informace o výši ceny pozemků podávaných městem Vysokým Mýtem.

Ad 2) Konkrétní tržní hodnotu pozemku v daném místě může stanovit pouze soudem určený znalec, tuto informaci tedy město nemůže poskytnout z důvodu, protože ji nemá k dispozici.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 28. 3. 2013
Způsob poskytnutí informace: poštou