28. 4. 2016 Informace o vydaných loveckých lístcích cizincům

Žádost:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o informace ohledně vydaných loveckých lístků. Konkrétně by mě zajímal počet vydaných lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

V souladu s ust. § 47 zák. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů a § 19 vyhlášky č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 449/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  vydal Městský úřad Vysoké Mýto v letech 2003 – 2015 lovecké lístky cizincům. V následujícím přehledu je uveden rok, počet loveckých lístků vydaných cizincům, národnost cizinců a doba platnosti loveckého lístku.

2003: 2x občan Italské republiky, na 1 den

2004: 7x občan Italské republiky, na 1 den

V roce 2005 nebyly žádosti o vydání loveckých lístků cizincům podány.

2006: 12x občan Italské republiky, na 1 den

V roce 2007 nebyly žádosti o vydání loveckých lístků cizincům podány.

2008: 7x občan Italské republiky, na 1 den

V letech 2009 a 2010 nebyly žádosti o vydání loveckých lístků cizincům podány.

2011: 4x občan Italské republiky, na 1 den,

          1x občan Velké Británie, na 1 den

2012: 4x občan Italské republiky, na 1 den

2013: 4x občan Italské republiky, na 1 den

          4x občan Slovenské republiky, na 1 den

2014: 4x občan Slovenské republiky, na 1 den

2015: 4x občan Slovenské republiky, na 1 den

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 9. 5. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem