29. 3. 2023 Informace o rozhodnutích vodoprávního úřadu - přestupky

Žádost:
Žádám o poskytnutí informace spočívající v zaslání všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích, jímž bylo rozhodnuto

1) o přestupku fyzické osoby podle § 32 odst. 2 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., (Fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).

2) o přestupku právnické a podnikající fyzické osoby podle § 33 odst. 3 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb., (Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupku tím, že neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5) a rozhodnutí odvolacího orgánu proti tomuto rozhodnutí, pokud bylo odvolání podáno a rozhodnutí soudů, pokud byla ve věci podána příslušná žaloba (tj. rozhodnutí správního soudu a příp. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v případě podané kasační stížnosti proti rozhodnutí správního soudu).

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že Městský úřad Vysoké Mýto nevydal při výkonu funkce vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích v období od 1. 1. 2014 dosud žádná rozhodnutí požadovaná v bodě 1) a bodě 2).

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 5. 4. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky