29. 4. 2020 Informace o dopravních značkám v k. ú. Zádolí a v k. ú. Střihanov

Žádost:

1. Prověřil v roce 2018 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend oprávněnost případně neoprávněnost osazení dopravní značky na komunikaci p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí?

2. Prověřil v roce 2018 uvedený úřad zda byla dopravní značka odstraněna a oprávněnost případně neoprávněnost jejího odstranění od pozemní komunikace na pozemku p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí?

3. Závěr k jakému výše uvedený úřad při ověření osazení případně odstranění dopravní značky na komunikaci p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí dospěl.

4. Prověřil v roce 2018 Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend oprávněnost případně neoprávněnost osazení dopravní značky na komunikaci p.č. 197/1 v k.ú. Střihanov?

5. Prověřil v roce 2018 uvedený úřad zda byla dopravní značka odstraněna a oprávněnost případně neoprávněnost jejího odstranění od komunikaci p.č. 197/1 v k.ú. Střihanov?

6. Závěr k jakému výše uvedený úřad při ověření osazení případně odstranění dopravní značky na komunikaci p.č. 197/1 v k.ú. Střihanov.

7. Bylo v této souvislosti s osazením případně odstraněním dopravních značek na komunikacích p.č. 2/2 v k.ú. Zádolí u Vysokého Mýta a p.č. 197/1 v k.ú. Střihanov zahájeno správní řízení?

 

Způsob podání: písemně, osobně na podatelnu

 

Odpověď:

Ad 1) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend prověřil neoprávněnost/oprávněnost osazení dopravní značky B13 na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta.

Ad 2) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend prověřil odstranění dopravní značky B13 z pozemní komunikace na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta. Kdo dopravní značku odstranil, nebylo zjištěno.

Ad 3) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend dospěl k závěru, že dopravní značka B13 na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta, byla na jaře roku 2017 instalována bez stanovení místní úpravy provozu. Předmětná značka byla na jaře roku 2018 odstraněna neznámou osobou a ponechána u obecního úřadu.

Ad 4) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend prověřil neoprávněnost/oprávněnost osazení dopravních značek na pozemní komunikaci na pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Střihanov.

Ad 5) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend neprověřoval odstranění dopravní značky z pozemní komunikace na pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Střihanov.

Ad 6) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend dospěl k závěru, že na účelové komunikaci na pozemku p. č. 197/1 v k. ú. Střihanov byly v roce 2012 nebo 2013 instalovány dopravní značky bez souhlasu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Ad 7) V souvislosti s osazením dopravních značek na pozemních komunikacích na pozemcích p. č. 2/2 v k. ú. Zádolí u Vysokého Mýta a p. č. 197/1 v k. ú. Střihanov bylo vedeno přestupkové řízení.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 5. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou