29. 5. 2015 Informace o informačním právním systému užívaném na městském úřadě

Žádost:

1.       Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, 

          právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?

2.       V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1:

2.1.    Sdělení informace o názvu jeho dodavatele.

2.2.    Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen.

2.3.    Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků

          (bez nákladů na provozování).

2.4.    Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena

          smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

 

Způsob podání: písemně, prostřednictvím datové schránky

 

Odpověď:

Ad 1)  Na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě používáme právní informační systém ASPI verze 

           2015 a CODEXIS verze 6.49.40.

Ad 2)

  • 2.1. Názvy dodavatelů: ASPI – Wolters Kluwer ČR, a. s., U Nákladového nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ: 63077639 CODEXIS – ATLAS consulting spol s r. o., Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 46578706.

  • 2.2. Počty uživatelů: ASPI –  3 konkurenční uživatelé, tzn. počet uživatelů není omezen, v jednu chvíli může produkt využívat maximálně 3 uživatelé. CODEXIS – 5 konkurenčních uživatelů, tzn. počet uživatelů není omezen, v jednu chvíli může produkt využívat maximálně 5 uživatelů.

  • 2.3. Celkové roční náklady na využívání systému: ASPI – 17 969 Kč vč. DPH CODEXIS – 21 780 Kč vč. DPH

  • 2.4. Doba, na kterou je uzavřeno/uhrazeno používání systému: ASPI – do 31. 12. 2015 CODEXIS – do 31. 1. 2016

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 10. 6. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky