3.1.2014 - Žádost o zveřejnění elektronických adres zastupitelů na internetových stránkách města

Žádost:

 

Žádám o elektronické adresy členů zastupitelstva města Vysoké Mýto, resp. navrhuji, aby byly na internetových stránkách města Vysoké Mýto bez zbytečného prodlení uveřejněny elektronické adresy společně s dalšími možnými kontaktními údaji na členy zastupitelstva, jako je tomu ve městech ČR dobrým zvykem, příp. žádám o jednorázové poskytnutí el. adres dotčených regionálních politiků a zaslání přehledu el. adres na adresy uvedené níže.

 

Způsob podání informace: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Dostupné elektronické adresy zastupitelů jsou zveřejněny na https://urad.vysoke-myto.cz/zastupitelstvo-mesta.

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 31. 1. 2014

Způsob poskytnutí informace: zveřejnění na internetových stránkách města www.vysoke-myto.cz