3. 12. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 3. 12. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí dokumentů ze spisu MUVM/000478/2023. Povinný subjekt požadovanou informaci poskytl a dále sdělil, že informace a dokumenty k měření rychlosti Městskou policií Vysoké Mýto jsou veřejně přístupné na internetových stránkách města Vysokého Mýta.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 16. 2. 2023
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky