3.2.2014 - Žádost o informace o veřejných zakázkách

Žádost:

Žádáme o sdělení o vyhlášených (právě probíhajících) veřejných zakázek malého rozsahu  nebo podlimitních veřejných zakázek.  Žádáme zejména o informace v oblasti jakékoli stavební činnosti (oprav, rekonstrukcí, vybudování, demolicí), kterých bychom se mohli případně v budoucnu zúčastnit.

 

Způsob podání žádosti: písemně do datové schránky

 

Odpověď:

 

Město Vysoké Mýto jako veřejný zadavatel se při výběru dodavatelů stavebních prací, dodávek nebo služeb  řídí zákonem  č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. U zakázek malého rozsahu do 500 000,00 Kč bez DPH postupuje v souladu s Metodikou zadávání veřejných zakázek vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a oslovuje tři potencionální uchazeče.

Město Vysoké Mýto jako veřejný  zadavatel má zřízen profil zadavatele   https://www.vhodne-uverejneni.cz/00279773, na kterém uveřejňuje veřejné zakázky nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu (nad 500 000,00 Kč bez DPH). Profil zadavatele města Vysokého Mýta je veřejně přístupný. Kdykoliv můžete do něho nahlédnout a informovat se o právě probíhajících zakázkách města.

Dále si Vám dovolujeme sdělit, že na internetových stránkách města je v rubrice Městský úřad, podrubrice Informace zveřejněn rozpočet města, kde jsou uvedeny plánované akce, na které jsou v rozpočtu města na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky. Pokud v průběhu roku zastupitelstvo města nebo rada města rozhodnou o realizaci investiční akce, která není zahrnuta v rozpočtu, schválí zastupitelstvo financování nové akce v rozpočtovém opatření. Všechna rozpočtová opatření jsou rovněž v průběhu roku zveřejňována u rozpočtu města, kde jsou veřejně přístupná.

 

 

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 2. 2014

Způsob poskytnutí informace: písemně do datové schránky