3.9.2013 - Žádost o informace o plochách na výlep volebních plakátů

Žádost:

Žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vašem městě vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení volebních plakátů ve smyslu zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR. Pokud ano, prosíme o uvedení jejich přesné polohy určené úplnou adresou a případně pravidel pro jejich výlep nebo dodání propagačních materiálů naší politické strany. Pokud jste ve vašem městě vyčlenili takové plochy k pronájmu, prosíme o uvedení výše nájemného a podmínek pronájmu.

 

Způsob podání žádosti: e-mailem

 

 

Odpověď:

Sdělujeme vám, že podle rozhodnutí starosty města Vysokého Mýta Ing. Miloslava Souška budou pro vylepení volebních plakátů od 14. 10. 2013 bezplatně k dispozici mobilní plochy (tzv. áčka) umístěné na náměstí Přemysla Otakara II. Každý subjekt registrovaný do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude mít k dispozici stejnou plochu. Výlep volebních plakátů si subjekty na tyto plochy zajišťují vlastními silami.

Dále Vám sdělujeme, že město Vysoké Mýto nemá k dispozici žádné plakátovací plochy určené k pronájmu. Ve Vysokém Mýtě provozuje výlep plakátů na obvyklé plakátovací plochy Vysokomýtská kulturní, o. p. s., Litomyšlská 72, 566 01 Vysoké Mýto, mklub@ mklub.cz.

 

Vyřizující: Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 11. 9. 2013
Způsob poskytnutí informace: e-mailem