30. 9. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 30. 9. 2022 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o poskytnutí informace, a to první stránky rozhodnutí o odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 2. 2022 dosud. Povinný subjekt požadované informace po anonymizaci osobních údajů poskytl a v rozsahu anonymizovaných údajů vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 14. 10. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky