31. 7. 2014 Žádost o inf. o nákladech projektu Muzeum českého karosářství

Žádost: 

 

Žádám o informace o předpokládaných a skutečných nákladech projektu „Rekonstrukce budov soudu a vězení“:

1) v době žádosti o dotaci 29. 1. 2010 – celkem s DPH, dotace, město s DPH.

2) projektu po redukci – celkem s DPH, dotace, město s DPH.

3) cena po soutěži – celkem s DPH, dotace, město s DPH.

4) cena aktuální, včetně víceprací – celkem s DPH, případné dotace a město s DPH.

Způsob podání informace: písemně, poštou

 

Odpověď:

 

Ad 1) V žádosti města o dotaci ROP NUTS II Severovýchod ze dne 29. 1. 2010 jsou uvedeny následující informace:

          Celkové výdaje s DPH  104 251 330,28 Kč

          Požadovaná dotace        59 939 978,28 Kč

          Podíl města s DPH          44 311 352,00 Kč

Ad 2): Náklady projektu po redukci dle Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 22. 12. 2011:         

          Celkové výdaje s DPH     88 254 522,46 Kč

          Dotace                           49 685 412,74 Kč

          Podíl města s DPH           38 569 109,72 Kč 

Ad 3) Náklady projektu po soutěži na dodavatele stavby dle dodatku č. 2 ke Smlouvě smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 4. 3. 2013:

          Celkové výdaje s DPH   78 490 617,95 Kč

          Dotace                        39 060 185,36 Kč

          Podíl města s DPH        39 430 432,59 Kč

Ad 4)  Aktuální cena projektu včetně všech víceprací dle Oznámení příjemce o změnách č. 34 projektu ze dne 30. 6. 2014:         

          Celkové výdaje s DPH     89 289 467,50 Kč

          Dotace                          37 973 238,00 Kč

          Podíl města s DPH          51 316 229,50 Kč

 

Vyřizující: Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 15. 8. 2014

Způsob odpovědi: písemně, poštou