31. 7. 2023 Pronájem atletické dráhy

Žádost:
Žádám o kopii smlouvy, dohody či jiného dokumentu, na základě kterého je atletická dráha městského stadionu ve Vysokém Mýtě ve výhradním užívání AC Vysoké Mýto z.s. Dokument ze kterého je zřejmý prostor i čas vymezený pro takovéto užívání stadionu nebo jeho části AC VM a finanční podmínky takového užívání.

Způsob doručení: písemně, e-mailem

Odpověď.
Atletická dráha a ostatní prostory v areálu městského stadionu uvedené ve smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi AC Vysoké Mýto a Technickými službami Vysoké Mýto dne 21. 12. 2015 jsou AC Vysoké Mýto přenechány do bezplatné výpůjčky na dobu trvání 25 let.

Poskytujeme vám kopii smlouvu o výpůjčce uzavřená mezi AC Vysoké Mýto a Technickými službami Vysoké Mýto viz příloha.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 8. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem