4. 1. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 4. 1. 2022 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 týkající se pozemních staveb (budov) Povinný subjekt požadované informace poskytl. Jednou z těchto právnických osob byl také Městský bytový podnik Vysoké Mýto s. r. o.:

Žadatel: Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČO 25968726, Pražská č.p. 53, 566 01 Vysoké Mýto-Pražské Předměstí

Stavba: výměna balkónu u bytového domu č.p. 780 a 781, ul. V Břízkách, Vysoké Mýto

Lokalizace stavby: na pozemku parc. č. 4643/27, 4643/44, 4644/46 v katastrálním území Vysoké Mýto

Druh rozhodnutí: stavební povolení

Datum vydání: 16. 11. 2021

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 11. 1. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky