4. 4. 2016 Informace o příspěvcích města SDH Vysoké Mýto

Žádost:

Jaká výše finančních prostředků se poskytla z městského rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto za posledních 5 let, tedy za rok 2015, 2014, 2013, 2012, 2011?

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Přehled finančních prostředků poskytnutých městem Vysokým Mýtem Sboru dobrovolných hasičů Vysoké Mýto v letech 2011 – 2015:

Rok                             čerpání SDH v Kč

2011                            11 035 500,00                       

2012                                903 600,00

2013                             1 083 300,00

2014                                869 600,00

2015                                960 900,00

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 12. 4. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem