4. 4. 2023 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění:

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 4. 4. 2023 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023 týkající se pozemních staveb (budov). Povinný subjekt požadované informace poskytl. Tři z těchto právnických osob byly obce: městys České Heřmanice, obec Vraclav a město Vysoké Mýto:

Žadatel: Městys České Heřmanice
Stavba: sanace průčelí kulturní památky, sýpka České Heřmanice 
Lokalizace stavby: v katastrálním území České Heřmanice 
Druh rozhodnutí: souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Datum vydání: 9. 1. 2023

Žadatel: Město Vysoké Mýto
Stavba: úprava přízemí na kancelářský provoz objektu č.p. 179, ul. Jiráskova, Vysoké Mýto
Lokalizace stavby: v katastrálním území Vysoké Mýto  
Druh rozhodnutí: souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
Datum vydání: 20. 2. 2023

Žadatel: Obec Vraclav
Stavba: Novostavba MŠ Vraclav
Lokalizace stavby: v katastrálním území Vraclav
Druh rozhodnutí: Rozhodnutí, schválení stavebního záměru
Datum vydání: 1. 3. 2023

Žadatel: Město Vysoké Mýto
Stavba: domov pro seniory Vysoké Mýto
Lokalizace stavby: v katastrálním území Vysoké Mýto.
Druh rozhodnutí: Rozhodnutí, územní rozhodnutí o umístění stavby 
Datum vydání: 2. 1. 2023

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 4. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky