4. 4. 2023 Vydávání rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

Žádost:
Žádáme o následující informace:

  1. Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?
  2. V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky rozhodnutí, povolení o odstranění stavby vydaných podle § 128 odt. 4 a § 129 stavebního zákona od 1. 10. 2022 dosud, a to pouze u právnických osob.
  3. Sdělení informací o podaných ohlášení záměru odstranit stavbu u právnických osob.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:
Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme následující informace.
Ad 1) Ano, Městský úřad Vysoké Mýto vydává rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.
Ad 2) Od 1. 10. 2022 nevydal povinný subjekt žádné rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby.
Ad 3) Žádné řízení o odstranění stavby právnické osoby v současné době u povinného subjektu neprobíhá.
Ad 4) Od 1. 10. 2022 byly povinnému subjektu podány 3 žádosti ohlášení záměru odstranit stavbu u právnických osob.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 14. 4. 2023
Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky