4. 7. 2017 Informace ze smlouvy s firmou EKO-KOM, a. s.

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí informace:

1. zda je Vaše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

 

2. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;

c. uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

a pokud ano,

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

 

Způsob doručení: písemně, do datové schránky 

 

Odpověď:

Ad 1. Na základě smluvního ujednání nemá město Vysoké Mýto povinnost informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., pokud by hodlalo

Ad a. deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů,

Ad b. přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů,

Ad. c. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci.

 

Ad. 2 Město Vysoké Mýto neeviduje smluvní ujednání či jiný závazek obce, který by představoval překážku bránící či komplikující

Ad. a. deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů,

Ad. b. jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů,

Ad. c.  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst v obci.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 18. 7. 2017

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky