5. 1. 2022 Informace o dodavatelích energie

Žádost:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Zda jste v říjnu 2021 odebírali na některém z městských/obecních majetků energie od některé z následujících společností:

 

  • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

  • COMFORT ENERGY s.r.o.

  • Europe Easy Energy a.s.

  • X Energie s.r.o.

 

 2. Zda a pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíraly v říjnu 2021 energie od některé z následujících společností:

 

  • BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

  • COMFORT ENERGY s.r.o.

  • Europe Easy Energy a.s.

  • X Energie s.r.o.

 

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. 

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Obdrželi jsme vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Na základě této žádosti vám sdělujeme požadované informace.

Ad 1) Město Vysoké Mýto neodebíralo v říjnu 2021 na žádném z městských majetků energie od společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Europe Easy Energy a.s., X Energie s.r.o.

Ad 2) Žádná z příspěvkových organizací města Vysokého Mýta neodebírala v říjnu 2021 energie od společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Europe Easy Energy a.s., X Energie s.r.o.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 17. 1. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem