5. 4. 2022 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 5. 4. 2022 písemnou do datové schránky doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požádal o informace z rozhodnutí vydaných Městským úřadem Vysoké Mýto právnickým osobám v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu za období od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022  týkající se pozemních staveb (budov) Povinný subjekt požadované informace poskytl. Dvě z těchto právnických osob byly město Vysoké Mýto a Pardubický kraj:  

 

Žadatel: Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto a Pardubický kraj:

Stavba: stavební úpravy hospodářského pavilonu MŠ Slunečná č.p. 220, Vysoké Mýto

Lokalizace stavby: na pozemku parc. č. 2004/11, 2004/29 v katastrálním území Vysoké Mýto

Druh rozhodnutí: souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Datum vydání: 23. 2. 2022

 

Žadatel: Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí č.p. 125, 530 02 Pardubice-Pardubice-Staré Město

Stavba: rekonstrukce objektu č.6 v areálu VOŠ a SŠ, ul. Kpt. Poplera, Vysoké Mýto

Lokalizace stavby: na pozemku parc. č. 4024 (ostatní plocha), parc. č. 4025/1 (zahrada), parc. č. 4025/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 4025/3 (zahrada), parc. č. 4847 (ostatní plocha) v katastrálním území Vysoké Mýto

Druh rozhodnutí: schválení stavebního záměru

Datum vydání: 23. 3. 2022

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 13. 4. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky