5. 5. 2015 Informace o fondu finanční pomoci mimo systém pomoci v hmotné nouzi

Žádost:

1. Existuje ve vaší obci/městské části titul/fond, jehož prostřednictvím mohou občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi?

2. Kolik osob v roce 2014 žádalo o tuto finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi sociální komisi či výbor, případně sociální odbor ve vaší obci/městské části?

3. Kolika osobám v roce 2014 sociální komise/výbor přiznala tuto finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi? 

4. Jaká byla celková částka rozdělená touto formou v roce 2014? 

5. Kolik z této celkové částky bylo vyplaceno prostřednictvím voucherů/poukazů? 

6. Kolik z osob, kterým byla finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi, tvořili samoživitelky/lé (rodiče vychovávající dítě/děti bez partnera)?

7. Jaká jsou kritéria pro přiznání finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi?

8. Jsou tato kritéria zachycena v nějakém dokumentu? Pokud ano, uveďte prosím název dokumentu a ideálně i odkaz na URL adresu.

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Ad 1. Ve Vysokém Mýtě neexistuje fond, jehož prostřednictvím by mohli občané žádat o finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

Ad 2. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vysoké Mýto neevidoval v roce 2014 žádnou žádost o tuto finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

Ad 3. V roce 2014 nebyla přiznána tato finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi žádné osobě.

Ad. 4. V roce 2014 nebyly na tuto pomoc rozděleny žádné finanční prostředky.

Ad 5.  Prostřednictvím voucherů/poukazů nebyly vyplaceny žádné finanční prostředky.

Ad 6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vysoké Mýto neevidoval v roce 2014 žádnou žádost o tuto finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi. Tato finanční pomoc mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi nebyla přiznána žádné osobě, tedy ani samoživitelkám.

Ad 7. Město Vysoké Mýto nemá stanovena kritéria pro přiznání finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi.

Ad 8. Město Vysoké Mýto nemá kritéria zachycena v žádném dokumentu.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 19. 5. 2015

Způsob odpovědi: písemně, e-mailem