6. 8. 2014 Žádost o vydání kopií kandidátních listin do voleb do obecního zastupitelstva

Žádost:

Žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

 

Způsob podání: e-mailem

 

Odpověď:

Bylo vydáno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože registrace kandidátních listin ve smyslu § 23 zákona o volbách, doručených zdejšímu registračnímu úřadu podle ustanovení § 21 odst. 3 zákona o volbách doposud neproběhla. To znamená, že informace o kandidátech lze poskytnout až po rozhodnutí o registraci kandidátní listiny a po zveřejnění tohoto rozhodnutí v souladu se zvláštní právní úpravou, tj. zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.

Vyřizující: Marie Lněničková

 

Datum poskytnutí informace: 18. 8. 2014

Způsob odpovědi: písemně, poštou