6. 9. 2019 Informace o nákladech na pracovníky státní památkové péče

Žádost:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o následující:
Informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod MÚ Vysoké Mýto, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd.  Výše zmíněné informace požaduji za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky 

 

Odpověď:

Na základě této žádosti Vám sdělujeme následující informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod Městský úřad Vysoké Mýto za časové období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

•           Celkový přepočtený počet zaměstnanců byl 0,8.

•           Celkové mzdové náklady za období od 1. 1. 2018 do 31.12. 2018 činily 367 388,- Kč.

•           Platová třída 10.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 18. 9. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky