7. 1. 2021 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 7. 1. 2021 písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upřesněnou 13. 1. 2021, ve které žadatel požádal o informace týkající se evidence loveckých lístků vydaných na základě vystavených potvrzení o složení zkoušky z myslivosti za roky 2010-2020. Povinný subjekt poskytl excelovou tabulku s požadovanými informacemi za roky 2010-2020 kromě čísla potvrzení o složení zkoušky z myslivosti u loveckých lístků vydaných Městským úřadem Vysokým Mýtem v letech 2010-2015, protože spisová dokumentace za toto období již byla v souladu se spisovým řádem skartována.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 1. 2021

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem