7. 10. 2016 Žádost o poskytnutí kopií dopisů s Pardubickým krajem - město

Žádost:

Žádám tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění o poskytnutí níže požadovaných informací:

1. Zda, kdy od 27.5.2016 a jakou formou požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje Město Vysoké Mýto nebo Městský úřad Vysoké Mýto, případně příslušný odbor tohoto úřadu, o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

2. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými požádal Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje Město Vysoké Mýto nebo Městský úřad Vysoké Mýto, případně příslušný odbor tohoto úřadu, o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

3. Současně žádám o kopii dokumentů, kterými byly předloženy Pardubickému kraje nebo Krajskému úřadu Pardubického kraje Městem Vysoké Mýto nebo Městským úřadem Vysoké Mýto, případně příslušným odborem tohoto úřadu, spisy, týkající se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

 

Způsob podání: písemně, do datové schránky

 

Odpověď:

Správní řízení na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto jsou vedena v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností. Město Vysoké Mýto není v přenesené působnosti povinným subjektem, tím je Městský úřad Vysoké Mýto. Pardubický kraj ani Krajský úřad Pardubického kraje nepožádaly město Vysoké Mýto o předložení (odevzdání) spisů, týkajících se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116. Město tedy nemá k dispozici žádné dokumenty, kterými by Pardubický kraj nebo Krajský úřad Pardubického kraje požádaly město Vysoké Mýto o předložení (odevzdání) spisů. Zároveň sdělujeme, že město Vysoké Mýto nepředložilo Pardubickému kraji ani Krajskému úřadu Pardubického kraje žádné dokumenty ani spisy týkající se souhlasů se změnou v užívání staveb, vydaných na stavby ve vlastnictví společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, nacházejících se v areálu Slatina č.p. 116.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 10. 2016

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, do datové schránky