7. 9. 2015 Informace o kanalizacích a vodovodech

Žádost:
Provádíme v obcích s počtem obyvatel nad pět tisíc celorepublikový průzkum zabývající se způsoby zajišťování správy a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (VaK). Za účelem získání potřebných údajů Vás chceme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o poskytnutí uvedených informací týkajících se správy a provozování VaK nacházejících se na katastrálním území Vaší obce. Informace, které v rámci průzkumu od Vás žádáme, jsou: kontaktní údaje, informace o vodovodu, informace o kanalizaci a výše cen vodného a stočného v roce 2015.

Způsob podání: písemně, do datové schránky


Odpověď:

1. Vyplněný dotazník

2. majetková a provozní evidence kanalizací a vodovodů vlastněných městem Vysokým Mýtem:

Město Vysoké Mýto – majetková a provozní evidence – kanalizace

Město Vysoké Mýto – majetková a provozní evidence – kanalizace (čistírna odpadních vod)

Město Vysoké Mýto – majetková a provozní evidence – vodovody

 

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 9. 2015

Způsob odpovědi: písemně, do datové schránky, e-mailem