8. 7. 2019 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel 8. 7. 2019 písemnou e-mailem doručenou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel požadoval obecně informace týkající se správy a údržby komunikace v obci Zádolí.  

 

Povinný subjekt žádost žadatele rozhodnutím odmítl, protože dotazy žadatele směřující k souladu určitého jednání s platnou právní úpravou, jsou jednoznačně dotazy na právní výklad takového jednání. Dotaz na relevantní ustanovení zákona k určité problematice lze rovněž podřadit pod pojem právní analýza. Zpracování právních analýz je pak považováno za vytváření nové informace. Povinný subjekt není dle ustanovení § 2 odst. 4 InfZ povinen poskytnout informaci, která by musela být teprve vytvořena, tj. v konkrétním případě vytvářet odpovědi k jednotlivým dotazům žadatele. Povinný subjekt není oprávněn k poskytování právních stanovisek, neboť tato oblast náleží právním poradnám, popř. advokátům, na které se může žadatel se svými dotazy obrátit.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 22. 7. 2019

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou