9. 1. 2015 Žádost o informace o investičních plánech města na rok 2015

Žádost:

Žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů,

které jsou plánovány městem/obcí na rok 2015 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme o

– název projektu

– stručný popis projektu

– rozpočet projektu v mil. Kč

– plánovaný termín započetí projektu

– předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

 

Způsob podání žádosti: písemně, e-mailem 

 

 

Odpověď:

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informací, které bude mít povinný subjekt kompletně k dispozici až po schválení řádného rozpočtu města Vysokého Mýta na rok 2015, nemůže být žadateli v současné době požadovaná informace poskytnuta. Zasedání Zastupitelstva města Vysokého Mýta, na kterém bude projednáván rozpočet na rok 2015, se uskuteční ve 2. polovině března 2015. S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodlo město Vysoké Mýto tak, že žádost o poskytnutí informací odmítlo.

 

Datum poskytnutí informace: 23. 1. 2015

Způsob odpovědi: písemně, prostřednictvím datové schránky, e-mailem