8. 1. 2024 Žádost o analýzu posouzení dopadů umístění rychloměru na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě, u domu čp. 386

Žádost:
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím žádáme zdejší povinný subjekt o poskytnutí informace, zda existuje nějaká analýza, jejímž předmětem je posouzení dopadů umístění rychloměru na  pozemní komunikaci v obci Vysoké Mýto, na silnici I/35, u domu čp. 386, (v blízkosti křižovatky ul. Husova x Gen. Svatoně, GPS souřadnice 49°56’49.593N 16°9’37.792E) ve směru jízdy na Hradec Králové, tzn. zejména, zda tento přispěl ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, či ke snížení nehodovosti. Pokud taková analýza existuje, žádáme o její zaslání.

Způsob podání: písemně, do datové schránky

Odpověď:

Na základě vaší žádosti vám sdělujeme, že taková analýza neexistuje.

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková
Datum poskytnutí informace: 22. 1. 2024
Způsob poskytnutí sdělení: písemně, do datové schránky