9. 2. 2022 Informace o honitbách a honebních společenstvech

Žádost: 

Vážení,
dovolte, abych vás požádal o informace v gesci vašeho úřadu o honitbách,  honebních společenstvech, případně o výhradních majitelích honebních pozemků tvořících celou honitbu.
Jedná se o tyto informace: 
1/ názvy všech honiteb ve vaší gesci
2/ názvy všech honebních společenstev, případně jméno majitele pozemků tvořících celou honitbu
3/ adresy a kontaktní údaje na honební starosty a členy výboru honebních společenstev,  případně na výhradní majitele honebních pozemků.
 
Způsob podání: písemně, e-mailem
 
 

Odpověď: 

Obdrželi jsme Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů o honitbách, honebních společenstvech, případně o výhradních majitelích honebních pozemků tvořících celou honitbu. Na základě této žádosti Vám sdělujeme následující informace.

 

Ad 1) Názvy všech honiteb v působnosti povinného subjektu jsou uvedeny v příloze č. 1.

Ad 2) Názvy všech honebních společenstev jsou uvedeny v příloze č. 1. Jméno majitele pozemků tvořících celou honitbu nemá povinný subjekt k dispozici, protože ze zákona nemá povinnost tuto informaci evidovat.

Ad 3) Adresy honebních starostů a členy výboru honebních společenstev jsou uvedeny v příloze č. 1. Kontakt na honební starosty a členy výboru honebních společenstev a na výhradní majitele honebních pozemků nemá povinný subjekt k dispozici, protože ze zákona nemá povinnost tuto informaci evidovat.

 

Příloha č. 115.55 KB

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 21. 2. 2022

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem