9. 4. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel osobně přes podatelnu dne 9. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí fotokopie kolaudačního rozhodnutí k vrtu na parcele č. 136/21, v k. ú. Vraclav. Povinný subjekt vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, protože uvedené kolaudačního rozhodnutí nemá k dispozici.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 4. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou