9. 4. 2018 Doprovodná informace

Zveřejnění doprovodné informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

 

Městský úřad Vysoké Mýto obdržel osobně přes podatelnu dne 9. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o poskytnutí fotokopie kolaudačního rozhodnutí k vrtu na parcele č. 136/6, v k. ú. Vraclav a fotokopie povolení k odběru vody ze studny na parcele č. 136/6 v k. ú. Vraclav. Povinný subjekt poskytl fotokopii povolení k odběru vody a zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, protože požadovaná fotokopii kolaudačního rozhodnutí k vrtu není na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě k dispozici, neboť bylo zřejmě vydáno před rokem 1982, kdy funkci vodoprávního úřadu pro katastrální území obce Vraclav vykonával Okresní národní výbor Ústí nad Orlicí.

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 24. 4. 2018

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, poštou