9. 4. 2020 Tabulka zaměstnanců úřadu a zastupitelů

Žádost:

Dle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o sdělení informací, tj. doplnění níže uvedené tabulky:

  Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020
Počet zaměstnanců úřadu      
Celkový počet odpracovaných hodin      
Souhrn superhrubých mezd      
Počet zaměstnanců využívající home office      
Celkový počet hodin v režimu home office      
Počet zaměstnanců samosprávného celku      
Celkový počet odpracovaných hodin      
Souhrn superhrubých mezd      
Počet zaměstnanců využívající home office      
Celkový počet hodin v režimu home office      
Počet zastupitelů      
Celkově vyplacené odměny zastupitelům      

 

Způsob podání: písemně, e-mailem

 

Odpověď:

Na základě vaší žádosti vám sdělujeme následující informace.

 

  Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020
Počet zaměstnanců úřadu 109 108 108
Celkový počet odpracovaných hodin 17986 14492 16354
Souhrn superhrubých mezd 5419212 5218328 5204260
Počet zaměstnanců využívající home office 0 0 81
Celkový počet hodin v režimu home office 0 0 3464
Počet zaměstnanců samosprávného celku 145 144 144
Celkový počet odpracovaných hodin 20557 16767 18766
Souhrn superhrubých mezd 6077187 5871824 5840970
Počet zaměstnanců využívající home office 0 0 82
Celkový počet hodin v režimu home office 0 0 3528
Počet zastupitelů 21 21 21
Celkově vyplacené odměny zastupitelům 190074 190074 189174

 

Vyřizující: Mgr. Marie Lněničková

Datum poskytnutí informace: 20. 4. 2020

Způsob poskytnutí odpovědi: písemně, e-mailem