Běstovice

Územní plán Běstovice - Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Běstovice - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 29.11.2010 byl Zastupitelstvem obce Běstovice vydán Územní plán Běstovice, nabytí účinnosti od 15.12.2010. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 29.05.2023 (usn. 3/5/2023), nabytí účinnosti od 16.06.2023. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby MěÚ Choceň a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Územní plán
Změna č. 1