Územní studie 4 – Vostelčice, Choceň

Územní studie 4 – Vostelčice, Choceň

Dne 5.4.2023 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.