Choceň

Územní plán Choceň - Úplné znění po vydání změny č.3

Územní plán Choceň - Úplné znění po vydání změny č.3

Dne 25.06.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň vydán Územní plán Choceň. Platnost nabytí účinnosti je od 14.07.2008. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí účinnosti od 14.07.2021. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby MěÚ Choceň a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie 4 – Vostelčice, Choceň

Územní studie 4 – Vostelčice, Choceň

Dne 5.4.2023 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Územní studie ...