Územní studie 5 - Nádražní

Územní studie 5 - Nádražní

Dne 30.05.2024  schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování MěÚ Vysoké Mýto) možnost využití územní studie a podal návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.