Územní plán Choceň - Úplné znění po vydání změny č.3

Územní plán Choceň - Úplné znění po vydání změny č.3

Dne 25.06.2008 byl Zastupitelstvem města Choceň vydán Územní plán Choceň. Platnost nabytí účinnosti je od 14.07.2008. Změna č. 1 ÚP byla vydána zastupitelstvem dne 02.03.2011. Platnost nabytí účinnosti od 19.03.2011. Změna č. 2 byla vydána 27.04.2016. Platnost nabytí účinnosti od 13.05.2016. Změna č. 3 byla vydána 16.06.2021. Platnost nabytí účinnosti od 14.07.2021. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru výstavby MěÚ Choceň a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 

 


Textová část928.23 KB

 

Hlavní výkres3.52 MB

Hlavní výkres A1.03 MB

Hlavní výkres B2.24 MB

Hlavní výkres C611.09 KB

 

Koordinační výkres6.98 MB

Koordinační výkres A1.81 MB

Koordinační výkres B4.11 MB

Koordinační výkres C1.43 MB

 

Výkres veřejně prospěšných staveb1.42 MB

Výkres veřejně prospěšných staveb A500.91 KB

Výkres veřejně prospěšných staveb B999.68 KB

Výkres veřejně prospěšných staveb C336.02 KB

 

Výkres základního členění území1.42 MB

Výkres základního členění území A682.97 KB

Výkres základního členění území B1.21 MB

Výkres základního členění území C376.63 KB

 

 

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Třetí Zpráva o uplatnění územního plánu Choceň995.99 KB

Zpráva o uplatňování územního plánu Choceň včetně jeho změny č.11.76 MB

Zpráva o uplatňování územního plánu Choceň včetně jeho změny č.2665.44 KB

 

Platný územní plán ze dne 25.6.2008

Úplné znění Změna č. 2 ÚP Choceň

 

Změna č.1

Změna č.2

Změna č.3