Územní plán Javorník - Úplné znění po změně č. 1

Územní plán Javorník - Úplné znění po změně č. 1

Dne 05.06.2014 byl Zastupitelstvem obce Javorník vydán Územní plán Javorník. Nabytí účinnosti je 24.06.2014. Dne 02.11.2023 vydalo Zastupitelstvo obce Změnu č. 1 ÚP Javorník, která je účinná od 28.11.2023. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Javorník a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Územní plán ze dne 5.6.2014
Změna č. 1