Územní plán Javorník

Dne 5. 6.2014 byl Zastupitelstvem obce Javorník vydán Územní plán Javorník. Platnost nabytí účinnosti je od 24. 6. 2014. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Javorník a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

Zprávu o uplatnění ÚP Javorník odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Javorník dne 19.9.2018 usnesením č. 275/2018.

< Územní plán Javorník