Javorník

Územní plán Javorník - Změna č. 1

Textová částStáhnout Textová část po Změně č. 1Stáhnout Hlavní výkresStáhnout Koordinační výkresStáhnout Výkres základního členění územíStáhnout Předpokládaný zábor ZPFStáhnout < Územní plán ...

Územní plán Javorník

Dne 5. 6.2014 byl Zastupitelstvem obce Javorník vydán Územní plán Javorník. Platnost nabytí účinnosti je od 24. 6. 2014. Územní plán je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Javorník a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje. Zprávu o uplatnění ÚP Javorník odsouhlasilo Zastupitelstvo obce Javorník dne 19.9.2018 usnesením č. 275/2018. Textová částStáhnout Hlavní ...