Mostek

Územní plán Mostek – úplné znění po Změně č. 1

Dne 10. 5. 2010 byl Zastupitelstvem obce Mostek vydán Územní plán Mostek. Platnost nabytí účinnosti je od 26. 5. 2010. Změna č.1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 23. 11. 2018. Platnost nabytí účinnosti je od 21. 1. 2019. Územní plán včetně Změny č.1 a Úplné znění po změně č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Mostek a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.