Územní plán Podlesí – právní stav po Změně č.1

Územní plán Podlesí – právní stav po Změně č.1

Dne 9.5.2008 byl vydánZastupitelstvem obce Podlesí Územní plán Podlesí. Platnost nabytí účinnosti je od 26.5.2008. Dne 4.5.2012 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Platnost nabytí účinnosti je od 25.5.2012. Územní plán Podlesí včetně Změny č.1 je uložen na odboru stavebního úřadu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Podlesí a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

 
 Textová část 286.50 Kb
Hlavní výkres (1 : 5 000)1.47 MB
Hlavní výkres (1 : 2 880)1.47 MB
Koordinační výkres (1 : 5 000)1.05 MB
Výkres širších vztahů (1 : 25 000)1.62 MB
Výkres základního členění území (1 : 5 000)1.06 MB
Výkres koncepce technické infrastruktury – elektrorozvody, plyn667.50 KB
Výkres koncepce technické infrastruktury – vodovod, kanalizace (1 : 5 000)631.82 KB
Předpokládaný zábor půdního fondu (1 : 5 000)610.7 KB
Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (1 : 5 000)1.12 MB

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Třetí zpráva o uplatnění územního plánu Podlesí958.87 KB

Druhá zpráva o uplatňování územního plánu Podlesí414.5 KB

Zpráva o uplatňování územního plánu Podlesí191.5 KB

 

Původní územní plán
Změna č. 1