Územní plán Slatina - Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Slatina - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 12.9.2011 byl Zastupitelstvem obce Slatina vydán Územní plán Slatina. Platnost nabytí účinnosti je od 30.9.2011. Změna č.1 ÚP Slatina nabyla účinnosti dne 4.4.2019. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Slatina a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.