Slatina

Územní plán Slatina - Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Slatina - Úplné znění po Změně č. 1

Dne 12.9.2011 byl Zastupitelstvem obce Slatina vydán Územní plán Slatina. Platnost nabytí účinnosti je od 30.9.2011. Změna č.1 ÚP Slatina nabyla účinnosti dne 4.4.2019. Územní plán je uložen na odboru stavební úřad Městského úřadu Vysoké Mýto, odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Slatina a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.
Územní studie Slatina sever lokalita Z1, Z2, Z10

Územní studie Slatina sever lokalita Z1, Z2, Z10

Dne 3. 6. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina sever - lokality Z1, Z2 a Z10 - změna 2019 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti. Zároveň byla ukončena platnost Územní studie Slatina sever - lokality Z1, Z2 a Z10 - 2013.
Slatina sever - lokalita Z7

Slatina sever - lokalita Z7

Dne 3. 6. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina sever - lokalita Z7 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti
Územní studie Slatina - lokalita Z 11

Územní studie Slatina - lokalita Z 11

Dne 22.12.2023 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina - lokalita Z 11 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti. Textová částStáhnout Koordinační výkresStáhnout Širší vztahyStáhnout Dopravní a technická infrastrukturaStáhnout Prostorová ...