Územní studie Slatina sever lokalita Z1, Z2, Z10

Územní studie Slatina sever lokalita Z1, Z2, Z10

Dne 3. 6. 2019 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina sever - lokality Z1, Z2 a Z10 - změna 2019 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti. Zároveň byla ukončena platnost Územní studie Slatina sever - lokality Z1, Z2 a Z10 - 2013.