Územní studie Slatina - lokalita Z 11

Územní studie Slatina - lokalita Z 11

Dne 22.12.2023 schválil pořizovatel (Odbor stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto) možnost využití Územní studie Slatina – lokalita Z 11 pro rozhodování v území a podal návrh na vložení územně plánovacího podkladu do evidence územně plánovací činnosti.