Územní plán Svatý Jiří – Úplné znění po Změně č. 1

Územní plán Svatý Jiří – Úplné znění po Změně č. 1

Dne 24. 10. 2008 byl Zastupitelstvem obce Svatý Jiří vydán Územní plán Svatý Jiří. Platnost nabytí účinnosti je od 11. 11. 2008. Dne 24. 6. 2020 vydalo zastupitelstvo Změnu č.1 snabytím účinnosti 20. 7. 2020. Územní plán včetně Změny č.1 a úplného znění je uložen na odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, Obci Svatý Jiří a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.