Týnišťko

Územní plán Týnišťko - Právní stav po Změně č. 1

Územní plán Týnišťko - Právní stav po Změně č. 1

Dne 24.1.2011 byl Zastupitelstvem obce Týnišťko vydán Územní plán Týnišťko. S platností nabytí účinnosti 9.2.2011. Změna č. 1 ÚP byla schválena zastupitelstvem dne 9.9.2013. Platnost nabytí účinnosti je od 27.9.2013. Územní plán včetně Změny č. 1 a Právního stavu po Změně č. 1 je uložen odboru stavebního úřadu a územního plánování Městského úřadu Vysoké Mýto, obci Týnišťko a odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY:

Územní plán ze dne 24.1.2011